PRODUCT 电器设备

电器设备
您当前的位置: 网站首页 >> 电器设备
消防巡检控制装置
用途:
产品型号:
所属分类: 电器设备
发布日期:2018/01/28
产品详情
 

  查询网站:消防产品合格评定中心→消防产品质量信息查询→沈阳市盛世达水泵厂

 

                                        CCCF标准产品  消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备

启动方式 

 产品规格型号

柜体尺寸(宽*高*厚 

 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备

SSD-XFX-22/6 

800*2200*600 

 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备

 SSD-XFX-30/6

800*2200*600 

 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备

 SSD-XFX-37/6

800*2200*600

 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备

 SSD-XFX-45/6

800*2200*600

消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备 

SSD-XFX-55/6 

1000*2200*600 

消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备 

SSD-XFX-75/8 

1200*2200*600

 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备

 SSD-XFX-90/8

 1200*2200*600

消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备 

SSD-XFX-110/10 

 1600*2200*600

消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备 

SSD-XFX-132/10 

 2000*2200*600

 消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备

 SSD-XFX-160/10

 2000*2200*600